Stigsson friad i tingsrätten

Under onsdagen blev Tony Stigsson, före detta chef för den operativa insatsledningen, friad i Stockholms tingsrätt för brottet "grov obehörig befattning med hemlig uppgift" och avseende de hemliga handlingar Stigsson förvarade i sitt hem.

Åtalet i tingsrätten gällde grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det handlade om att Stigsson i sina bostäder och på arbetsplatsen felaktigt förvarat sekretessbelagda handlingar som rör rikets säkerhet.

– Det som är klart i domen är att Tony Stigsson inte har följt våra bestämmelser. Domstolen är väldigt tydlig med att han har hanterat det felaktigt och det är vi nöjda med för det är vad vi påstått., säger Gunnar Jonason vid Försvarsmaktens juridiska stab.

Stigsson avskedades från sin anställning av Statens ansvarsnämnd under april, bland annat för sin hantering med hemliga handlingar. Gunnar Jonason förklarar.
 –  Vi har ingen anledning att kasta sten på folk som inte ens är anställda längre. Vi är nöjda med att Tony Stigsson har fått lämnas Försvarsmakten.

Sammanlagt har cirka 300 handlingar granskats, vilket har resulterat i ett 50-tal menbedömningar. Exempel på dokument som påträffats hemma hos Tony Stigsson är planer för hemliga underrättelseoperationer, utvärderingar av känsliga operationer i missionsområden, direktiv för särskilda beredskapsåtgärder samt stridsplaner.

– Domstolen har funnit att hanteringen i sig inte är straffbar enligt gällande lag. Något liknande mål har inte prövats tidigare, säger Jonason.

Tony Stigsson anställdes som yrkesofficer 1978 och utnämndes den 1 juli 2000 av regeringen till generalmajorav regeringen. Han placerades då på en befattning som chef för den operativa insatsledningen vid Försvarsmaktens högkvarter, en befattning han innehade fram till den 17 mars 2005 då regeringen beslutade att hans placering skulle upphöra

Om handlingarna hade röjts kunde det ha inneburit allt från ringa till synnerliga men för rikets försvar.