Start för den 216:e kursen

Måndag den 11 augusti startar utbildningen vid den 216:e kursen på Karlberg. Det är ca 150 kadetter som skall genomföra det treåriga officersprogrammet. Kursen är en gemensam utbildning för kadetter från alla försvargrenar.

Antagningsbeskeden har nu gått ut till de som antagits till utbildningen på officersprogrammet 2008-2011. De sista antagningsbeskeden bör ha kommit fram måndagen den 7 juli.

Utbildningen inleds med preparandutbildning i två veckor, där kadetterna bland annat kommer att genomföra vissa utbildningskontroller och få ytterligare information om vad utbildningen innebär.

Efter dessa två veckor startar högskoleutbildningen som genomförs under Försvarshögskolans ledning. Under utbildningen kommer det dock även att ingå inslag av praktisk militär utbildning och idrott.

Kadetterna kommer att genomföra de tre första terminerna på Karlberg. Därefter följer två terminer på strids- och funktionsskolor. Utbildningen avslutas med en termin på Karlberg fram till examen i juni 2011.

Namnet 216:e kursen kommer av att det är den 216:e kursen på Karlberg i obruten följd sedan 1792.