Sista vaktpasset på Camp Europa

Innan denna vecka är slut kommer den svenska kontingenten att lämna över bevakningsansvaret till det albanska kompaniet. TD01 anlände till N'Djamena som första reguljära förband och har sedan i mars svarat för bevakningen av Camp Europa.

Vakten på Camp Europa i Tchad. Foto: Catharina Bergsell/TD01F
Skytteplutonerna som kallas Alfa Sierra och Bravo Sierra har tillsammans med den finska delegationen, som varit sammanslagen med den svenska kontingenten, Charlie Sierra turats om att lösa bevakningsuppgiften, totalt har de varit cirka 40 soldater på plats.
– När vi kom hit var det bara ett lokalt vaktbolag som skötte bevakningen, säger EricWinquist, skytteplutonchef för Alfa Sierra.

Skydda och bevaka

Den tilldelade uppgiften Force Protection i Eufor mandatet har medfört att den svenska kontingenten byggt upp hela bevakningen med försvarsplaner, vakttorn, värn och vaktkurer på campområdet. Uppgiften är främst att skydda och bevaka den personal och materiel som finns på campen.
– Den stora utmaningen ligger i själva samarbetet de olika nationerna emellan vilket ibland försvårar uppgiften, dock är noggrannheten och säkerhetstänkandet detsamma som hemma i Sverige, säger Winquist.

Överlämning till albanska kontingenten

Den albanska personalen har gått dubbelt med svenskarna snart en vecka nu.
– Överlämningen går väldigt smidigt, trots språkskillnaderna. Mycket av det vi förmedlar sker via teckenspråk och trial and error. Det viktigaste är att de får in rutinerna och erfarenheterna som vi samlat på oss med tiden, säger Winqust.

När Alfa Sierra lämnat över till den albanska kontingenten åker vissa soldater hem till Sverige för att avsluta sin mission medan andra återgår till Abéché där de fortsätteratt lösa sina uppgifter tillsammans med övrig personal ur TD01F.