Säkerhetspolitiskt samtal om samhällskontrakt

En diskussion om ett slags samhällskontrakt inledde det säkerhetspolitiska sommartorget under Almedalsveckan. För första gången under Almedalsveckans 40-åriga historia är Försvarsmakten på plats tillsammans med bland annat Utrikespolitiska institutet, Svenska FN- förbundet och Svenska Freds.

I Björkanderska magasinet, Visby, inleddes det Säkerhetspolitiska sommartorget under Almedalsveckan. Foto: Alexander Karlsson/ Combat Camera

– Samhällskontraktet är ett ömsesidigt åtagande mellan de som styrs och de som styr oss. En del av detta är att de styrande ska skapa en gemensam säkerhet för medborgarna, som sin tur har ett ansvar att bidra till detta genom till exempel plikten, resonerade Bengt Sundelius, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Syftet med det säkerhetspolitiska sommartorget är att diskutera säkerhetspolitiken med ett brett deltagande. I det första seminariet deltog biskopen Lennart Koskinen i ett samtal med Bengt Sundelius om vad som händer med samhället i civila kriser om totalförsvarsplikten försvinner.

Biskop Lennart Koskinen från Visby Stift, är ansvarig för svenska kyrkan i utlandet och har varit på många ställen i världen.

– Regeringen har förvisso ansvaret, men all makt utgår från folket, makt utgår från ansvar och för att kunna ta ansvaret krävs kompetens. Det är den kompetensen vi förlorar när plikten försvinner. Subjektet för samhället och demokrati är alltid vi själva. I samhällskontraktet är det också naturligt att samhället bjuder in till att erbjuda den här kompetensen och det görs bäst i en utbildning på en till tre månader i försvarets regi, sa Lennart Koskinen.