Säkerhetspolitiken etablerad på Almedalsagendan

Demokratimötesplatsen Politikerveckan i Almedalen firade fyrtio år i år. Där debatteras angelägna samhällsfrågor och i år intog för första gången säkerhetspolitiken sin rättmätiga plats under samlingbegreppet Säkerhetspolitiskt sommartorg.

Försvarsminister Sten Tolgfors i samtal före ett av seminarierna. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

En rad organisationer och myndigheter arrangerade tillsammans säkerhets- och försvarspolitiska samtal med koppling till olika samhällsområden.

Säkerhetspolitiskt sommartorg ägde rum 7–11  juli och samlade cirka 900 besökare, varav många återkom till flera av de sammanlagt tio seminarierna. Försvarsmakten fanns med som arrangör till sex av samtalen, vilka samtliga finns refererade i text och/eller film på webbplatsen.

– Jag är glad och tacksam över det samarbete som Försvarsmakten haft med de åtta olika aktörerna inom Säkerhetspolitiskt sommartorg, säger informationsdirektör Staffan Dopping. Det har funnits en god och bred representation med allt från Svenska Freds och Svenska FN-förbundet till Försvarshögskolan och Folke Bernadotteakademin. 

Säkerhetspolitiskt sommartorg arrangerades av Folke Bernadotteakademin, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Totalförsvarets Forskningsinstitut och Utrikespolitiska Institutet. Syftet var att föra säkerhetspolitiska samtal med ett brett deltagande.