Försvarsmakten deltar i världens största flygvapenövning

Under två veckors tid, mellan den 21 juli och 1 augusti, kommer delar av det svenska flygvapnet att delta i världens största och främsta flygövning: Red flag. Tisdag den 15 juli var all personal och materiel på plats på Nellis air force base i Nevada i USA för att inleda förberedelserna inför övningen.

Ankomst till ett varmt Nevada efter fyra dagars flygning Foto: Nellis AFB
Roger Johansson vaktar JAS planen på Nellis air force base
Roger Johansson vaktar JAS planen på Nellis air force base Foto: Sara Burlage/ Försvarsmakten
Roger Johansson vaktar JAS planen på Nellis air force base Foto: Sara Burlage/ Försvarsmakten

Under många års tid har Sverige jobbat för att kunna delta i flygövningen Red flag och i mars i år beslutade regeringen om ett svenskt deltagande. Nu är det äntligen dags och den svenska styrkan på 93 personer samt sju JAS 39 Gripen C/D är nu på plats på Nellis air force base efter en omfattande transport från Sverige. 

Världens mest avancerade flygövning


Chefen för den svenska kontingenten, överstelöjtnant Lars Helmrich, är mycket positiv till ett deltagande i övningen. Han berättar att har övningen genomförts sedan 1975 och nu betraktas som den främsta och mest avancerade flygövningen i världen. 
 
– Red Flag erbjuder unika möjligheter att öva med moderna stridsflygplan. Bland annat finns en stor mängd mål och ett avancerat luftvärnsystem som vi kan öva mot, säger Lars Helmrich

Förutom luftvärn och markmål finns på motståndarsidan även divisioner med huvuduppgiften att agera motståndare. På den blå sidan, där svenska flygvapnet deltar, ingår hela 78 flygplan från flera Natoländer såsom Turkiet och USA, samt de sju plan som Sverige står för. Uppdragen kommer att genomföras med stora sammansatta förband där deltagarna från de olika länderna agerar tillsammans, så kallade Large Force Employment (LFE).

Nya utmaningar

Att öva på andra sidan jordklotet är en bra förberedelse för internationella insatser både när det gäller transport till och från området samt genomförand. Nevadaöknen och den stekande hettan ger indikationer på vilka problem som skulle kunna uppstå under en internationell insats. Styrkan ställs inför nya utmaningar både när det gäller personal och förvaring av materiel. Nya erfarenheter som inte är möjliga att få i Sverige kommer därför att kunna skaffas under övningen.

Att delta i den typ av övning som Red flag representerar är avgörande för att kunna bekräfta Sveriges förmåga att med stridsflygförband delta i fredsbevarande och fredsframtvingande FN-operationer.