På fotpatrull i Shebergan

Shebergan är en myllrande stad. Gatorna är fulla av människor. Fruktstånden står tätt och människor trängs med varandra. Färgerna och dofterna är starka och kommersen är i full gång. Här bor svenska och finska soldater tillsammans i det som kallas PO Shebergan.

Markus hälsar på ett av alla de barn som kom fram under fotpatrullen Foto: Maria Dupont
På bazaargatan säljer man det afghanska brödet nan
På bazaargatan säljer man det afghanska brödet nan Foto: Maria Dupont
På bazaargatan säljer man det afghanska brödet nan Foto: Maria Dupont

På ett av våra Provincial Offices, PO, i Shebergan bor Rickard, som är chef, och hans soldater. 22 svenska soldater och 6 finska soldater samsas på en ganska så liten yta. Här hjälps man åt med allting. Bara för att man har befattningen som kock så innebär inte det att man endast lagar mat, utan man är ute och patrullerar med de andra. Och är man förare, men med kunskap om elverk, ja då får man hjälpa till när det uppstår problem med elverket. Det safe house där man bor ligger mitt inne i stan. Det betyder att närheten till det afghanska folket är omedelbar.

Efter middagen samlas de som ska med på fotpatrullen ute på grusplanen för att öva. Detta är något man gör varje gång innan man går ut på en patrull, så att alla vet vad man ska göra och vart man ska ta vägen om något skulle hända. ”Något” i detta här fallet skulle vara om gruppen blev beskjutna. Man går igenom olika varianter och när Rickard är nöjd med resultatet är det dags att öppna porten.

Man går på två led, på varsin en sida om gatan, med cirka fem meters mellanrum. Kommunikationen sker via radio så att man inte ska behöva skrika till varandra. Uppträdandet är något de svenska soldaterna alltid får mycket beröm för. Major Rickard stannar ofta upp och hälsar, både på äldre människor och på barnen. Så gör även de andra soldaterna som är med i patrullen. Många afghaner är nyfikna och kommer fram och skakar hand. Några som alltid kommer fram är barnen. De stegar utan betänkligheter rakt fram, sträcker fram handen och säger glatt "Salam". Salam betyder hej på dari.

– Det är viktigt att visar oss ofta. Även här inne i stan och inte bara i byarna runtomkring, menar Rickard. Samtidigt som vi visar att vi inte är något att vara rädda för, så kan de människor som bor här känna säkerhet genom att vi syns. Det är mycket viktigt, för det är ju vårt huvuduppdrag.

Patrullen går marknadsgatan fram och är på väg mot ett stadium som ligger lite längre fram. Någon har hört att det ska vara en stor fotbollsmatch idag och det kan vara ett bra tillfälle att visa sin närvaro på. När man kommer fram är fotbollsmatchen i full gång och där är fullt med åskådare. Rickard och hans ställföreträdare Albert går fram till polischefen som är på plats för att prata lite. De frågar hur läget är och om allt är under kontroll. Ett bra samarbete mellan den lokala polisen och ISAF-soldaterna i området är mycket viktigt.

– Vi är ju inbjudna av den afghanska regeringen och det betyder mycket för oss och vårt arbete att vi är välkomna av afghanerna själva, säger Rickard. Det är också så att biståndsorganisationerna ger sig inte ut till platser de vet är osäkra. Säkerhet och utveckling går hand i hand och vår uppgift är att stabilisera säkerheten.

Soldaterna har av personliga skäl valt att endast stå med förnamn.