Officer JO-anmäld

En före detta stabschef vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, har JO-anmälts av tidningen Värnpliktsnytts chefredaktör för brott mot efterforskandeförbudet och vägran att lämna besvärshänvisning.

Anmälan kom in till JO på torsdagen och rör ett telefonsamtal som ägde rum den 23 augusti förra året. Enligt chefredaktören frågade den MUST-anställde bland annat efter källan till tidningens uppgifter och vägrade att lämna ut en handling.
– Försvarsmakten tar mycket allvarligt på påståenden om överträdelser av principer som rör yttrande- och tryckfrihet, säger informationsdirektör Staffan Dopping.
– Jag vill inte kommentera något enskilt fall som kan bli föremål för JO-utredning, men på informationsstaben har vi redan tidigare uppmärksammats av Värnpliktsnytt på händelser som visar bristande respekt för bland annat källskydd.

Det har också förekommit att medarbetare i Försvarsmakten uppmanat värnpliktiga att undvika kontakt med journalister, och sådant agerande är oacceptabelt, enligt Dopping.
– Försvarsmakten strävar mot öppenhet, och vår uppgift är till stor del att försvara yttrandefriheten och andra grundläggande demokratiska värden. Då är det särskilt viktigt att vi entydigt handlar i enlighet med dessa värden, avslutar Dopping.

Chefredaktör Ulrika Häggroth berättar att hon överväger ytterligare en eller två JO-anmälningar mot andra anställda i Försvarsmakten.