Milstolpe för Open skies treaty

500 ballonger representerade de överflygningar som gjorts under OSCE:s Open skies treaty. Militära representanter från de 34 länderna som är anslutna till avtalet samlades i Wien för ballongsläppet.

Avtalet började gälla i januari 2002 och är utformat för att hjälpa till med att bygga förtroende mellan stater genom att tillåta informationsinsamlande flygningar över medlemsländerna. Open skies är i dag det största internationella avtalet för främjande av transparens och öppenhet.

– Genom dessa hundratals överflygningar har vi lyckats bygga upp mer förtroende för varandra än vad initiativtagarna någonsin hoppats, berättar Hugh Neighbour, U.S. Chief arms control delegate.

– Det finns inga tvivel om att Open skies har varit starkt bidragande till säkerhet och stabilitet i både Europa och världen.