Miljövänligt tänkande på Camp Northern Lights

Det är mycket som är annorlunda i Afghanistan. En sak som definitivt är annorlunda om man jämför med hemma i Sverige och den svenska sommaren är vädret. Att det blirr över 50 grader varmt är ingen ovanlighet. Detta utsätter inte bara soldaterna, utan även för det materiel som finns inne på Camp Northern Lights för hårda prövningar.

Tomas Ulrich, Stefan Olofsson och Andreas Svensson från G6 och SYSCON Foto: Maria Dupont
Stefan rättar till nätet som ska skydda kommunikationsutrustningen från solens värme
Stefan rättar till nätet som ska skydda kommunikationsutrustningen från solens värme Foto: Maria Dupont
Stefan rättar till nätet som ska skydda kommunikationsutrustningen från solens värme Foto: Maria Dupont

G6 och SYSCON, System Control, är medvetna om vad värmen kan ställa till med. G6 är den avdelning inom FS15 som är ansvarig för att all kommunikation fungerar. Det betyder att de är G6 och SYSCON som ser till att de soldater som är ute på patrull har samband med varandra samt att de som är inne på campen kan komma i kontakt med soldaterna och vice versa. Men G6 och SYSCON är även ansvariga för att sambandet mellan Sverige och Camp Northern Lights fungerar, bland annat att telefonlinjen hem till Sverige fungerar som den ska.

Det står ett antal containrar som står inne på Camp Northern Lights och som ingår under G6 ansvarsområde. Dessa containrar innehåller all viktig kommunikationsutrustning, som datorer, telefonväxel, radioreläer och satellitmodem. Eftersom de står i direkt solljus hela dagarna måste de kylas ner och det sker med hjälp av stora luftkonditioneringsaggregat. Strömmen till dem kommer från dieseldrivna elverk. Just nu är de dieseldrivna elverken det enda som finns att tillgå och därför är varje steg mot ett miljövänligare tänkande ett steg i rätt riktning.

Några som har tänkt lite extra på miljön är Andreas Svensson, Stefan Olofsson och Tomas Ulrich. Andreas och Stefan, som båda gör sin första mission, tillhör SYSCON, och Tomas, som gör sin tredje mission, ingår i G6.  – Solen värmer på ganska så bra, säger Tomas Ulrich. Att det blir 50 grader Celsius mitt på dagen nu under sommaren är inget ovanligt.

– Helst av allt skulle vi vilja ha ett plåttak att sätta över containrarna, men i väntan på det tyckte vi att idén med att sätta över kamouflagenät var det näst bästa, berättar Stefan. Det gör att containrarna inte hamnar i direkt solljus och vilket innebär att luftkonditioneringen inte behöver arbeta så hårt. Då håller de längre och framförallt drar de mindre ström.

Efter att ha klättrat omkring på de varma containrarna fyller Andreas i:

– Det är inte bara värmen som ställer till problem, utan även sanden. Den är väldigt finkornig och letar sig in överallt, vilket gör att den kan skada utrustningen. KraftSystem har havererat här nere just på grund av sanden men förhoppningsvis kan elverken hålla lite längre med hjälp av nätet vi precis satt upp. Och att vi gör en tjänst åt miljön då det dieseldrivna elverket inte behöver arbeta lika hårt tycker vi känns väldigt bra.