Militära insatser + civilt bistånd – en möjlig ekvation?

Försvarsminister Sten Tolgfors inledde onsdagens seminarium på Säkerhetspolitisk sommartorg med att berätta om kopplingen mellan säkerhet, social och ekonomisk utveckling och mänskliga rättigheter.

– Dagens krig utkämpas sällan mellan stater, utan istället mellan en eller flera stater och en kombination av sviktande stater och icke-statliga aktörer. Det gör att det många gånger är lättare att vinna kriget än att vinna freden.

Seminariet, som behandlade möjligheterna för samarbete mellan militära insatser och civilt bistånd, inleddes med ett tal av försvarsministern där han bland annat berättade att respekten för organisationers integritet är grunden för ett fungerande samarbete.

Annika Flensburg från organisationen Kvinna till kvinna, höll med om att tydliga roller och fördelning av mandat är otroligt viktigt.
– Det blir problem när militären tar över civila uppgifter. Exempelvis fördelade militären biståndsprojekt i Afghanistan, vilket fick en haltande effekt.

Just effekten av biståndsprojekt och ett områdes utveckling och säkerhet hör ihop. Kent Härstedt (s), riksdagsledamot, uttryckte viss skepsis mot hur dagens insatser fungerade.
– Militären ska inte koordinera bistånd. Vi skapar oss en liten fälla om vi fortsätter att ta in militär personal istället för att låta Afghanistans regering bestämma över biståndet. Sverige är en biståndsstormakt  och vi ska ha in mer civil personal. 

Ett ord som ofta återkom i paneldebatten var myndighetssamverkan. Henrik Landerholm, generaldirektör för Folke Bernadotteakademin, förklarade att civil/militär samverkan är en mycket viktig fråga för internationella insatser.
– Vi måste hitta praktiska lösningar för att maximera framkomligheten för bistånd. Militären utför sin uppgift, men vi måste hitta ett bra sätt för samverkan mellan organisationer och myndigheter.

Försvarsminister Sten Tolgfors berättade att utökad samverkan i praktiken kommer att medföra nya, inte minst praktiska utmaningar och att olika aktörer ser på samverkan på olika sätt. Men utan bättre samverkan kommer det inte att bli någon varaktig säkerhet.