Många röster i bred debatt om försvaret

Med globaliseringen kommer nya utmaningar och omvärlden är i förändring. Under dagens andra seminarium avhandlades många olika perspektiv på fredsbegreppet och utvecklingen inom såväl personalförsörjningsområdet som diskrimineringsområdet.

Vi lever i en omvärld i ständig förändring. Det konstaterade bland andra överbefälhavare Håkan Syrén vid ett seminarium som arrangerades av Folk och Försvar samt Försvarsmakten under Säkerhetspolitiskt sommartorg i Visby. 

Måndagens andra seminarium hade rubriken ”Fred i Sverige? – om förutsättningarna för deltagande i internationella fredsoperationer”. I panelen återfanns överbefälhavare Håkan Syrén, LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, Dag Klackenberg, vd för Svensk handel, Karin Enström (m), ordförande i Försvarsberedningen och Håkan Juholt (s), ledamot i Försvarsberedningen. Vid seminariet deltog även samtliga politiska ungdomsförbund, Sveriges unga muslimer och Värnpliktsrådet. 

– I en global värld hänger allting samman, sade Wanja Lundby-Wedin i sitt inledningsanförande.

– Vi måste införa något slags avtal om hur personal kan nyttjas som möjliggör tjänstgöring i internationella insatser och det gäller inte bara Försvarsmakten, utan även exempelvis biståndsarbete, sa Dag Klackenberg. 

ÖB Håkan Syrén fick en fråga från ett av de politiska ungdomsförbunden om förhållandet mellan politikerna och myndigheten.

– Vad det gäller relationen mellan Försvarsmakten och regeringen stämmer inte den mediebild som getts – vi har en mycket god kontakt. När det gäller ekonomin har Försvarsmakten levererat det som är efterfrågat. Försvarsmakten har levererat detta inom de givna ekonomiska ramarna. Det är dyrare att vara ute än hemma, och vi har genomgått successiva förändringar, men vi har hållit oss inom våra ekonomiska ramar, sa Håkan Syrén.

Han pekade även på att Försvarsmakten påbörjat arbete inom ekonomiområdet i linje med vad Ekonomistyrningsverket föreslog i sin rapport. Dock finns det några förslag som, enligtFörsvarsdepartementets inriktning, inte kommer att följas. 

– Förslaget att inrätta en styrelse kommer vi inte att gå vidare med, inte heller det föreslagna delade ledarskapet. I övrigt finns det många konkreta förslag som vi kommer att gå vidare med.