Kvinnor ger ökad effektivitet

Bengt Axelsson, utbildningsinspektör i Försvarsmakten, medverkade i P1-morgon där kvinnor i lumpen och som militärer diskuterades. Jämlikhet, ökad effektivitet och bättre verkan i insatsförbanden lyftes fram som positiva resultat av kvinnors näevaro i Försvarsmakten.

Bengt Axelsson, utbildningsinspektör i Försvarsmakten. Foto: Kim Svensson/Combat Camera

Förra året gjorde 5 119 personer lumpen och av dem var 403 tjejer. Men tjejernas intresse för att göra lumpen är mycket större än så och Försvarsmakten hoppas på en fördubbling av antalet tjejer till nästa år. Personaldirektör Bengt Axelssons svar till P1-morgon följer här:

Varför vill ni ha in fler flickor i försvaret?
– Det finns tre tydliga skä: Jämställdhetsperspektivet, vi måste få in fler tjejer för att skapa likvärdiga förutsättningar för de värnpliktiga kvinnor och kvinnliga yrkesofficerare som finns i försvaret i dag. Det finns också effektivitetsskäl: forskning visar att tvåkönade grupper presterar bättre och ger en arbetsmiljö fri från fördomar och kränkningar.

– Det tredje perspektivet är möjligheten för försvaret att verka ute i insatser. Där behövs kvinnor för att nå de delar av befolkningen som män på grund av bland annat kulturella skäl inte har kan träffa.

– Bland värnpliktiga och yrkesofficerare är fem procent kvinnor. Det är för lite, forskning har visat att en minoritet behöver uppgå till cirka 30 procent för att kunna konkurrera på lika villkor.

Ni vill ta in fler tjejer men försvaret ska bantas ner i övrigt. Hur går det ihop?
– Min uppfattning är att det går ihop alldeles utmärkt. Könsfördelningen gäller ju oavsett hur stora volymer vi ska få in. Vi har satsat tydligt de senaste fyra åren, det som har saknats är tydliga volymmål.

Ett av målen med att kvinnor gör lumpen och kommer in i försvaret är att de kan få en speciell roll vid utlandstjänstgöring. Hur ser den rollen ut?
– Framförallt saknas det förutsättningar i andra kulturer  för män att tala med kvinnor och barn. Vill vi nå hela befolkningen måste det till en ansträngning för att få mer kvinnor i våra insatsförband och information om hur läget ser ut, framförallt i fråga om maktstrukturer. Senare i återuppbyggnadsskeendet, skapar det bättre förutsättningar för kvinnor och barn i området. Kvinnor tillför andra perspektiv.

Är försvaret moget för mer jämställdhet?
– Det är ett underkänt betyg till oss själva att vi tidigare inte klarat av att hantera detta tidigare. Vi är medvetna om att det finns kvinnomotståndare inom organisationen, men jag säger att vi måste vara mogna annars förlorar vi de mervärden som jämställdhet ger.