Klimat och säkerhet i Almedalen

Klimatförändringarna i framtiden är ett hot mot mänskligheten i förlängningen. Det slog Peter Haldén från Totalförsvarets forskningsinstitut fast under torsdagens seminarium Klimat och säkerhet - hur säkrar vi framtiden? Medverkade gjorde även Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN- förbundet och Försvarsmaktens utvecklingschef generalmajor Michael Moore.

Panelen konstaterade unisont att klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar, både i dagsläget och i framtiden. En av de nya aspekterna inom området är hur den säkerhetspolitiska utvecklingen påverkas av klimatförändringar.
– I oroliga regioner är det möjligt att klimatförändringarna spelar in. Men när det gäller vattenbrist har vi konstaterat att det får stater att arbeta tillsammans, sa Peter Haldén.

– Däremot kan vi konstatera att försvagade länder med svag struktur i dessa oroliga regioner blir lätta ”villebråd”, och här kan de förändrade klimatförändringarna bidra till än mer oroligheter, sa Peter Haldén.

En annan utmaning som diskuterades var möjliga oljefyndigheter i Arktisområdet och att isen smälter.
– Det kan innebära att nya farleder blir möjliga från andra håll i världen och Arktis är ett intressant område med mycket naturtillgångar. Det kan bli mycket konkurrens om vem som har rätt till dessa naturtillgångar, sa Michael Moore.