Insatschef på besök i Tchad.

I veckan besökte general Anders Lindström Tchad och den svenska Tchadmissionen.– Det är viktigt att jag själv på plats kan dra egna erfarenheter inför de beslut jag fattar hemma i Sverige, säger han.

Insatschef Anders Lindström blickar ut över Tchad Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Soldater på plats i Tchad berättar om sina erfarenheter för Anders Lindström
Soldater på plats i Tchad berättar om sina erfarenheter för Anders Lindström Foto: Försvarsmakten
Soldater på plats i Tchad berättar om sina erfarenheter för Anders Lindström Foto: Försvarsmakten

General Anders Lindström är svenska försvarets insatschef för utlandsmissioner. Han har besökt otaliga svenska internationella insatser i världen, dock aldrig den i Tchad.
– Jag åker hit av flera skäl. Det är viktigt för mig att uppleva situationen på plats, hur chefer och soldater har det. En egen verklig upplevelse av läget ger mig en bild inför mitt beslutsfattande. Det här är också ett bra sätt för mig att visa min stora respekt för dem som ställer upp. Jag vill att de på plats ska kunna ställa mig till svars, jag vill kunna besvara frågor och lyssna, säger han.

Under veckan har Anders Lindström fått information om mycket, han har också aktivt informerat sig i olika sakfrågor.
– Det handlar om hur exempelvis hur soldaterna ser på utbildningen i Sverige, hur den har fungerat, hur rotationerna fungerar, hur cheferna upplevs och hur uppföljningssystemet i Sverige kan läggas upp, säger han.

Anders Lindström har fått ett starkt och positivt intryck av förbandet.
– TD01 har gjort en insats som är mycket viktig och mycket uppskattad. Förbandet var tidigt berett att åka, övriga bidragarländer i EU hann inte riktigt med, vilket innebar att Force Commander tidigt hade en resurs till sitt förfogande. Vi har fått lösa en hel palett av uppgifter, från bevakning till QRF (snabbinsatsstyrka) och allt vi gjort har uppmärksammats på högsta nivå.

– Vi har visat att vi som förband får ut effekt snabbt. Nu inleds en annan och lika viktig del av missionen när fortsättningsstyrkan tar vid för att lösa uppgifter, bevaka, vårda och återställa materielen till Sverige. Jag tror att det kommer gå lika bra som den första delen, säger han.

Lindström är nöjd över med vad besöket har gett honom som ansvarig chef.
– Jag har fått en förstärkt syn på behovet av militär- och civil verksamhet i området. Att etablera säkerhet för hjälporganisationer som därigenom kan få ett gott fotfäste för en positiv utveckling. Det här är en mycket komplex konflikt och det är viktigt att den internationella närvaron fortsätter i området på något sätt.

– Besöket har förstärkt det jag redan tidigare trott och anat. Jag har också fått uppleva och se hur det är att som förband leva under spartanska förhållanden i en krävande miljö. Jag har också med tillfredsställelse konstaterat att amfibiekåren nu kommit ut i internationella insatser. Det är bra och kommer att betyda mycket för amfibieregementets utveckling i framtiden, säger Anders Lindström.