Hot mot svenska intressen – men vilka är de?

Tillfällen till terrorism är många i det svenska samhället, öppna offentliga byggnader och infrastruktur ger stor sårbarhet vid eventuella terrordåd.– Terrorism är en global företeelse och kan inte bekämpas i ett enskilt land, men vi måste fortfarande ta ansvar så att Sverige inte blir en bas för terrorism, förklarar Anders Thornberg, taktisk ledare för SÄPO:s operativa arbete.

Anders Thornberg, SÄPO, Pär Dahlbom, MUST, och Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, diskuterar säkerhet. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Allan Widman (fp), Försvarsberedningen gav sin syn på hoten mot Sverige
Allan Widman (fp), Försvarsberedningen gav sin syn på hoten mot Sverige Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Allan Widman (fp), Försvarsberedningen gav sin syn på hoten mot Sverige Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Säkerhetspolitiskt sommartorg inledde torsdagen med ett seminarium om hoten mot svenska intressen och det svenska samhället. Förutom SÄPO var den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Försvarshögskolan och Försvarsberedningen närvarande.

I dagsläget finns det inget direkt hot, vilket inte innebär att Sverige är vaccinerat mot terrordåd, sa Allan Widman (fp), från Försvarsberedningen samt förklarade också att han tyckte att hoten har blivit mer mångfacetterade.
– Vi måste se till vad som är mest skyddsvärt här och det är svenska medborgares liv och hälsa samt samhällets frihet och funktionalitet. Sveriges ökade närvaro i internationella insatser ökar exponeringen och därmed hoten mot dessa värden.

Av de potentiella hot som finns ligger många i närområdet och överstelöjtnant Pär Dahlbom, MUST, påpekade att hoten gäller allt från miljö och organiserad brottslighet till ekonomiska intressen.
– Det handlar om Ryssland och hur de agerar i det arktiska området samt om den ökade nationalismen där. USA:s planerade missiler i Polen är också något som kan störa balansen i närområdet.

Avslutningsvis beskrev både SÄPO och MUST att det framförallt är samarbetet Nationellt Centrum för Terrorhotsbedömning som de båda myndigheterna driver tillsammans med bland annat Försvarets radioanstalt. Det samarbetet kommer att ge bästa möjliga beslutsunderlag till regeringen vid eventuellaframtida hot.