Försvarsministern talar i Almedalen

Regeringens ambition är att Sveriges förmåga till internationella insatser ska fördubblas. Vi ökar därför anslaget från 1,5 miljarder kronor till närmare 3 miljarder kronor mellan 2007 och 2009, berättade försvarsminister Sten Tolgfors under ett seminarium på onsdagen.

Försvarsministerns uttalande gjordes under seminariet Sveriges roll i internationella insatser som hölls på det Säkerhetspolitiskt sommartorg.

Sten Tolgfors utvecklade sitt uttalande under ytterligare seminarier under dagen och han uttryckte en vilja att omfördela försvarsanslagen.