Försvarsmakten i Pride Park

Under prideveckan finns Försvarsmakten på plats i prideparken i Tantolunden i Stockholm med ett informationstält, i år i ett större samarbete än tidigare. – Försvarsmakten har varit engagerad i HBT-frågor under lång tid. Vi har kommit en bra bit på väg, men det finns fortfarande mer att göra, säger marininspektören Anders Grenstad.

Mona Sahlin i samspråk med marinspektören Anders Grenstad och föreningen HoF:s ordförande Ulrika Hansson vid Försvarsmaktens tält i Pride Park. Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten
Försvarsmakten samarbetar med föreningen HoF (Homo-, bi- och transpersoner i försvaret), Värnpliktsrådet, Pliktverket, Försvarshögskolan och Officersförbundet som alla närvarar med personal i prideparken. Försvarsmakten har i år fler frivilliga, värnpliktiga samt civil och militär personal som hjälper till i tältet än tidigare.

– Det är viktigt att Försvarsmakten respekterar alla människor, oavsett sexuell läggning, kultur och så vidare. Vi har kommit längre än många andra nationer i vårt arbete, men vi har fortfarande en bit kvar. Vi måste lyssna och lära på alla nivåer i organisationen för att det ska fungera. Försvarsmaktens personal och värnpliktiga ska inte behöva lägga sin energi på att dölja vilka de egentligen är, säger Anders Grenstad som på onsdagen besökte pridefestivalen som representant för Försvarsmaktens ledning.

Under onsdagen deltog också personal från Försvarsmakten i ett seminarium där de berättade om sina tankar och upplevelser kring att vara HBT-person i utlandstjänst.