Förberedelser för ammunitionsröjning

Försvarsmakten förbereder för att stödja polisen och Uppsala kommun med ammunitionsröjning och sanering av ett tidigare övningsområde i Hågadalen utanför Uppsala. I området finns gammal ammunition kvar från tidigare militär verksamhet.

Hågadalen var tidigare övningsområde och skjutfält för Upplands regemente, I 8, och Arméns kompaniofficersskola, AKS. Området är i dag naturvårdsområde. Genom området rinner Hågaån och i och utmed dess torra stränder har en mängd militära ammunitionseffekter påträffats. Det är känt sedan tidigare att granater syns vid lågt vattenstånd i ån. Efter att en privatperson i juni anmält fyndet har polisen och Uppsala kommun nu begärt stöd av Försvarsmakten för att röja området.

I 8 lades ned 1957 och AKS avvecklades 1983. På den tiden var lagstiftningen annorlunda och det förekom att ammunition lämnades i sjöar och vattendrag. Försvarsmakten har i flera år arbetat för att kartlägga dessa områden.

Uppsala kommun är markägare. Försvarsmakten förbereder nu stöd till kommunen i form av ammunitionsröjning och sanering. Försvarsmakten planerar att låta Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, i Eksjö få ansvaret för röjningsarbetet.