Förbandet står emot hettan

Augusti månad i Kosovo kommer att innebära intensiv hetta. Toppnoteringen hittills under KS17:s missionstid är 38 grader i skuggan, vilket innebär påfrestningar för personalen. Som tur är soldaterna väl förberdda.

Ingrid Jonsson tar pulsen på Robert Hellmark under en paus då han står vaktpost vid klostret i Gracanica. Foto: Hannah Larsson
Läkaren Stefan Åkermo ledde värmeundersökningen Operation DaVinci.
Läkaren Stefan Åkermo ledde värmeundersökningen Operation DaVinci. Foto: Hannah Larsson

Redan i maj tog kontingentens chief of staff, Leif Nederman, upp problematiken med den kommande sommarens hetta. Stabsläkaren Stefan Åkermo, med erfarenhet från tjänstgöring i Afghanistan, fick i uppdrag att genomföra en undersökning av hur KS17:s soldater klarar att jobba i höga temperaturer – och så föddes Operation DaVinci.

– Syftet är att för soldaterna medvetandegöra att vi är här under årets varmaste period och att det kan påverka deras allmäntillstånd. Vi identifierar och uppmärksammar riskmoment i det dagliga arbetet för att kunna sätta in hälsopreventiva åtgärder, förklarar Stefan Åkermo.

För undersökningen valdes slumpmässigt åtta deltagare ut – fyra soldater ur skyttekompaniet och fyra soldater ur NSE, national support element, som jobbar med den dagliga driften av campen. Fyra dagar utspridda på tre veckor mättes soldaternas puls, blodtryck, kroppstemperatur, blodvärde och syresättning för att skapa en bild av hur de påverkas av hetta.

– En viktig del i undersökningen är även enkäten med deras självuppskattning av välbefinnandet – hur mycket de sovit och om de sovit bra, vad de ätit och inte minst hur mycket de druckit, säger Stefan Åkermo.

Föreläsningar
I början av missionen gavs obligatoriska föreläsningar om hur man själv kan motverka värmeutmattning genom att hålla en god vätskebalans.
– Bakgrunden till den var en övning 2006 i Sverige då flera soldater mådde väldigt dåligt av värmeutmattning. Den händelsen fick Försvarsmakten att titta närmare på hur man kan motverka effekterna av värme och belastning som drar ner på uthålligheten.

I förbandet jobbar många hårt med militär utrustning som väger en del. Att bara stå vakt vid klostret i Gracanica en stekhet dag gör att svetten rinner – rejält. Därför var det med glädje som Stefan Åkermo av testresultaten kunde utläsa att soldaterna ser till att få i sig rejält med vätska.

– De dricker bra med vatten, och konsumtionen ökar med värmen. Här i Kosovo är det typiskt inlandsklimat, torrt och varmt. Alla arbetar under extrema förhållanden, även om man inte är soldat utan jobbar på huvudförrådet med att lyfta tungt och köra varma fordon.

När Operation DaVinci genomfördes var det i temperaturer som liknade svensk sommar. I augusti kommer hettan, fast Stefan Åkermo är inte orolig.
– Att upprätthålla stridsvärde är ett militärt begrepp som betyder att vi vill ha fysiskt och psykiskt friska soldater. Det jag hittills sett är att de har hög beredskap för värme.