Finsk-svensk mässa på Camp Northern Lights

På Camp Northern Lights finns det allt från bastu till kapell. Och just i kapellet firade man för ett tag sedan en svensk-finsk mässa. I samband med midsommarfirandet höll man en gudstjänst vars tema var skapelsen och de båda prästerna Teuvo v. Riikonen och Magnus Sälde talade båda på sina respektive modersmål. Psalmerna sjöngs växelvis på finska och svenska eftersom länderna delar många psalmer.

– Midsommarhelgen har två söndagar. På midsommardagen firar vi skapelsen och påminns om att gud talar genom allt skapat. Det är en skön konst att lyssna till guds röst i skapelsen, något som en enkel skogspromenad kan bjuda på. Här i Afghanistan ter sig skapelsen en aning kärvare än vad vi är vana vid, men skönhet bjuds även här, säger Chaplain Magnus Sälde.

Att de båda prästerna har valt att fira gemensam gudstjänst beror enligt de båda på, den gemensamma kulturen kring firandet av midsommar. Men man gör det också som en påminnelse om det gemensamma uppdrag man har i Afghanistan. Det är skillnad mellan att arbeta sida vid sida och att arbeta tillsammans, vilket de vill markera genom ett gemensamt firande. Efter gudstjänsten bjöds det på kyrkkaffe i Finnish house, en finsk tillflyktsort på den svenskdominerade campen.

– Att fira skapelsen i ett land som Afghanistan ger ett visst perspektiv. Landet är fyllt av kontraster och är betydligt torrare än Norden, vilket kanske får oss att uppskatta våra respektive länder än mer, säger Magnus.


En vanlig vecka på Camp Northern Lights firas svensk gudstjänst, eller korum som det kallas, på torsdagar kl. 20.00 och söndagar kl.20.00. Finsk gudstjänst firas kl. 19.00 på söndagar.