Ett "flygaräss" ser Kosovos utveckling

Fler samhällsfunktioner som KFOR hittills ansvarat för, kommer att övertas av Kosovos egna myndigheter. Claes M Johansson har i ett halvår arbetat med Kosovo Protection Corps, KPC, som han sett utvecklas till att stå mer på egna ben.

Claes M Johansson är överstelöjtnanten som trivs högt upp i det blå med precisionsflygning. Men i Kosovo har han jobbat med mer jordnära frågor. Foto: Hannah Larsson

Claes M Johansson är inne på sluttampen som stf chef för KFOR:s inspektorat för KPC. I framtiden kommer KPC att avvecklas till förmån för Kosovo Security Force, KSF.
KPC har fungerat som Kosovos civilförsvar.

I våras hjälpte delar av den knappt 3 000 man stora styrkan till i Albanien att röja farlig oexploderad ammunition vid det vapen- och ammunitionslager i staden Vora som i mars exploderade och orsakade stor förödelse med många döda, skadade och förstörda byggnader på milsvida avstånd.

– Det var deras första uppdrag i utlandet vilket gav dem självförtroende. Vi har stöttat dem med utbildning men en större övning under våren höll de i själva och den var en utmaning eftersom den samlade alla ”blåljusmyndigheter” i Kosovo. Övningen gav förståelse för vad som behöver förbättras, menar Claes M Johansson.

Blandad uppfattning
Allmänheten i Kosovo har idag en blandad uppfattning om KPC, som till stor del består av medlemmar ur KLA, Kosovo Liberation Army, vilken kämpade för albansk kontroll över Kosovo och frigörelse från Serbien. Forna terrorister eller krigshjältar är ytterligheterna bland åsikterna.

 – Nu har flera pilotprojekt startats för att avveckla KPC med pensioner och starta eget-projekt, berättar Claes M Johansson.

Att man i Kosovo och omvärlden värnar om KPC, har med kårens historia att göra.
– Man vill inte ha ut missnöjda före detta gerillasoldater i ett samhälle fyllt av vapen.

Claes M Johansson jämför Kosovos situation nu med tidigare krigshärjade länders.
– Få länder har gått igenom en sådan dramatisk tid som Kosovo. Det lämnar sina spår.

Flygarässet Johansson
Det kan te sig märkligt att Claes M Johansson, med ett yrkesmässigt förflutet på de flesta svenska flygflottiljer som meteorolog och navigatör, hamnat i Kosovo som chef för civilt-militärt samarbete. Flygintresset har han inte bara behållit, utan utvecklat som flerfaldig mästare inom precisionsflygning.

– Det är som att orientera, fast med flygplan och så handlar det inte om att komma först runt banan utan att hålla tiden exakt, förklarar Claes M Johansson.

Sju svenska mästerskap har han vunnit i den ovanliga sporten, den senaste då han var på leave.
– Den segern var verkligen oväntad, för jag hade inte hunnit träna och hade låga förväntningar.

Enkla hjälpmedel
Flygarna navigerar runt banan med klocka och kompass och har innan start angett utifrån egna beräkningar vilken sekunde de passerar en känd brytpunkt. Sedan finns det ett antal hemliga mellanstationer. Plus att man ska hitta platser längsmed banan som man fått foto på och ange deras position.

– Man får prickar för tidsfel och om man avviker från banan.

Sporten har alltså ett passande namn – precisionsflygning. Med hjälp av GPS loggas flygturen och utvärderas. Claes M Johansson intygar att man har fullt upp i cockpiten.

– Det kommer ständigt utmaningar och det kostar mer att chansa än att låta bli. Men man får lust att förbättra sig, säger tävlingsmänniskan Claes M Johansson.