Chefsbyte i Tchad

Efter att TD 01 i drygt fem månader löst uppgifter åt Eufor i  Centralafrikanska republiken  och Tchad lämnar nu överstelöjtnant Peder Ohlsson över befälet till sin efterträdare, chefen för TD 01/F (förlängningen), överstelöjtnant Patrik Gardesten.

Överstelöjtnant Patrik Gardesten, chef för TD 01/F tar över efter TD01:s chef överstelöjtnant Peder Ohlsson. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Lördagen den 19 juli klockan 09.30 var det magiska ögonblicket då TD 01/F formellt tog över ansvaret för den fortsatta missionen.

I den afrikanska solen skakade de två förbandscheferna hand och överstelöjtnant Ohlsson önskade överstelöjtnant Gardesten lycka till med det fortsatta uppdraget.
Samtidigt genomförde alla underlydande enheter sina personalskiften.

Fortsättningsstyrkan kommer att lösa två uppgifter i början av missionen med en personalstyrka på 125 man. Uppgiften att bidra till en säker och stabil miljö i landet kvarstår. Detta för att hjälporganisationerna ska känna sig säkra när de hjälper flyktingar och andra nödställda grupper i ansvarsområdet. Samtidigt som detta sker ska förberedelser och starten av avvecklingen för den svenska insatsen genomföras.

Den största utmaningen väntar förbandet när all materiel och personal ska skickas från Abéché till N´Djamena för att sedan lastas om och transporteras till Doula i Kamerun. Sträckan mellan Abéché och N´Djamena är cirka 90 mil. Det tog ungefär fyra dagar att transportera material och personal till Abéché. Returresan väntas ta länge tid på grund av förbistrande omständigheter, som dåliga till stundtals obefintliga vägar, samtidigt som regnperioden sakta börjar göra sig påmind.

– Jag är övertygad om att vi kommer att klara ut våra uppgifter bra, men det kommer att ställas stora krav på oss alla, säger Gardesten.

Gardesten förväntar sig att avvecklingsuppgiften kommer att bli tuff. Han menar att det krävs ett modernt ledarskap för att lyckas.

– Vi mår alla bra av utmaningar och prövningar. Det är vi både utbildade och utrustade för, säger Gardesten.

– Jag är tacksam för att så många valt att följa med till mitten av Afrika, där vi medvetet tar en ökad risk i olika avseenden, men det kommer att bli fantastiskt spännande!

För den vetgirige som undrar på vilket sätt de två förbanden skiljer sig åt är den viktigaste skillnaden att TD 01/F är organiserat för att i första hand packa ihop och transportera hem all materiel och personal.  Samtidigt ska de fram till tidigast 15 september, i andra hand, fortsätta att lösa uppgifter inom ansvarsområdet. Detta till skillnad från TD 01 som var organiserat för att sätta upp och gruppera sig i det nya operationsområdet. Det handlar om två olika organisationer med samma mål.

Sverige ska bidra till att skapa en stabil och konfliktfri tillvaro för hjälporganisationerna, så att dessa i sin tur ska kunna hjälpa flyktingar på bästa möjliga sätt i östra delen av Tchad.