Chefsbyte i Nordic Battlegroup

Vid en ceremoni på Ledningsregementet i Enköping på tisdagen överlämnades kommandotecken och fana till den nye chefen för Nordic Battlegroup (NBG), brigadgeneral Stefan Andersson.

Brigadgeneralerna Stefan Andersson och Karl Engelbrektson skakar hand under överinseende av Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Anders Lindström. Foto: Alexander Karlsson/NBG Combat Camera
Brigadgeneral Karl Engelbrektson lämnar över NBG:s fana till nye chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Stefan Andersson.
Brigadgeneral Karl Engelbrektson lämnar över NBG:s fana till nye chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Stefan Andersson. Foto: Alexander Karlsson/NBG Combat Camera
Brigadgeneral Karl Engelbrektson lämnar över NBG:s fana till nye chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Stefan Andersson. Foto: Alexander Karlsson/NBG Combat Camera

– De erfarenheter som har gjorts av NBG 2008 kommer att tas tillvara på bästa sätt. Det arbetet är redan i full gång, sade Stefan Andersson när han tagit över som Force Commander för den svenskledda EU-insatsstyrkan inför nästa beredskapsperiod 2011.

Den sex månader långa beredskapen för NBG 2008 upphörde vid halvårsskiftet, natten till den 1 juli. Styrkan har bestått av 2 850 soldater och officerare från Estland, Finland, Irland, Norge och Sverige. De har varit beredda att på EU:s uppdrag rycka ut till en oroshärd var som helt i världen inom tio dagar.

På tisdagen lämnade avgående NBG-chefen, brigadgeneral Karl Engelbrektson, över till sin efterträdare Stefan Andersson, som nu har ansvaret för NBG 2011.

Brigadgeneral Stefan Andersson tog emot NBG:s fana och kommandotecknet för Force Commander. Flygvapnets musikkår spelade Nordic Battlegroups marsch. Den högtidliga ceremonin utgjorde avslutningen för NBG 2008 och markerade samtidigt chefsbytet inför nästa beredskapsuppgift med NBG 2011.

Den nya NBG-chefen framförde ett tack till Karl Engelbrektson och alla i de fem deltagarländerna som har varit delaktiga i arbetet med uppbyggnaden av EU-stridsgruppen:

– Arbetet genomfördes under hård tidspress, och ändå nåddes ett gott resultat. Det är värt respekt, sade Stefan Andersson.

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, framförde ett varmt tack till NBG 2008 efter fullgjort uppdrag.