Att hitta är målet för sökpluton

Den som söker skall finna, sägs det ju. Så gjorde B-Coys sökpluton vars arbetsmetoder utvärderades och med beröm fick godkänt vid en övning.

Marcus Kotiaho, Patrik Wickström och Tobias Nylander söker trädgården under sökövningen. Foto: Hannah Larsson
Andreas Nordgren och Dan Lindgren söker objektets trädgård i jakt på nedgrävda vapen och sprängladdningar vid sökövningen.
Andreas Nordgren och Dan Lindgren söker objektets trädgård i jakt på nedgrävda vapen och sprängladdningar vid sökövningen. Foto: Hannah Larsson

– Se det som en uppkörning. Och var noggranna, jag har anledning att tro att de kommer att göra gömmorna extra svåra att upptäcka. Vi vill inte göra bort oss.

Fjärde plutons chef Anders Arvidsson satte ribban högt för sina söksoldater. Dagen innan övningen som skulle utvärdera deras arbetsmetoder vid sök inför större evenemang i byggnader och därmed certifiera dem att genomföra sådana operationer, gick han igenom de objekt som skulle sökas och förklarade scenariot.

– Det ska hållas ett stort toppmöte i den här lokalen. Anställda har hittats i utrymmen som de inte har tillträde till, många har inte dykt upp till jobbet och det finns anledning att misstänka att ett attentat planeras. Ni ska söka huset där konferenslokalen är för att hitta sprängladdningar eller vapen, förklarade han det fiktiva uppdraget.

Flera genomgångar
Plutonen hängde med i bildvisningen av byggnadens planlösning. Soldaterna tillhör All Arms Search Team, AAST, och är vana att söka vapen i terräng och i fordon. Att kontrollera byggnader och lokaler inför särskilda evenemang hör till ovanligheterna och övningen ska spetsa deras kompetens.

Inför ”slutprovet” på Camp Vrelo, går Anders Arvidsson igenom rutinerna igen. Den här gången lyssnar den irländska övningsledaren som ska utvärdera svenskarnas insatser. Sedan drar sökoperationen igång. De två grupperna ska söka varsitt objekt och sätter upp en plats där all materiel förvaras och där "scriben" – sekreteraren – sitter och håller koll på alla som går in och ut ur byggnaden, samt föremål som hittas. Soldaterna går lugnt och metodiskt tillväga. Först söks trädgården.

– Man lär sig med erfarenheterna vad som kan vara ett vapen och vad som är skrot, förklarar Marcus Kotiaho som söker av marken med metalldetektor. Johanna Arhall gräver där detektorn ger utslag.

Bomb i kylskåpet
Inne i huset tycker Patrik Wickström att en tavla som hänger snett ser misstänkt ut. Mycket riktigt, bakom hittas en sprängladdning som försiktigt fotograferas av Johan Bohlin. I den andra byggnaden, som söks igenom med hjälp av en tjeckisk hundpatrull, finns bomben i kylskåpet.

Efter övningen valideras plutonens insats. Soldater och befäl kan pusta ut – de får godkänt resultat med idel lovord.