Aspirantutbildning – ny väg mot officersyrket

Försvarsmaktens aspirantutbildning innebär en möjlighet för den som inte gjort värnplikt att bli officer. En förhoppning med det nya aspirantsystemet är att det också ska locka fler kvinnor till officersyrket.

Rekryteringen startar sommaren 2008. Aspirantutbildningen, som påbörjas i februari 2009, är en förberedande utbildning som ger militär behörighet till ett begränsat antal utbildningsinriktningar inom specialistofficersyrket som det i dag råder brist inom.

– Aspirantutbildningen riktar sig till den stora grupp ungdomar som inte har erbjudits att göra värnplikten. Det gör att även kvinnor ingår i målgruppen och får samma information och erbjudande, säger Per Schedin på Försvarsmaktens personalstab.

Vad krävs?

För att kunna bli antagen till aspirantutbildning krävs att den sökande är behörig till specialistofficersutbildning, vilket bland annat innebär allmän högskolebehörighet.
– Vi genomför också en lämplighetsprövning med bland annat intervjuer, berättar Per Schedin.
För att få fortsätta till specialistofficersutbildning krävs godkända studier och vitsord efter genomförd aspirantutbildning.

Vad händer när?

  • Rekryteringskampanj inleds i augusti 2008.
  • Ansökan till utbildningen är möjlig fram till den 8 september 2008 och sker via ansökningsformulär på Försvarsmaktens webbplats.
  • Antagningsbesked tillsänds den sökande i december 2008
  • Inryckning till aspirantutbildning sker i februari 2009