Värnpliktiga gör skillnad

Värpliktiga har en hel del att säga till om när det gäller utbildningen. Men de kan hinna mucka innan det blir någon förändring.

Christer Svensson, t v, leder värnpliktskonferensen för sextonde gången. - Det är stort engagemang bland de värnpliktiga. Foto: Eva Nilsson/T 2
100 värnpliktiga från Armén och Marinen utbytte erfarenheter och ville påverka.
100 värnpliktiga från Armén och Marinen utbytte erfarenheter och ville påverka. Foto: Eva Nilsson/T 2
100 värnpliktiga från Armén och Marinen utbytte erfarenheter och ville påverka. Foto: Eva Nilsson/T 2

Vårens Värnpliktskonferens är avklarad. 100 värnpliktiga och 37 befäl samlades under två dagar vid Trängregementet i Skövde för att diskutera viktiga frågor. På agendan stod bland annat:

  • attitydarbete,
  • mönstring,
  • befattningsbeskrivningar,
  • utvärdering av utbildningen,
  • fritidsverksamhet,
  • värdering av utbildningen,
  • rekrytering till internationell tjänst,
  • varumärket värnplikt.

Christer Svensson från personalstabens kompetensavdelning ledde värnpliktskonferensen för sextonde gången.
– Värnpliktkonferensen genomförs två gånger varje år. Det är ett stort engagemang kring konferensen från både värnpliktiga och befäl, berättade han.

Via protokoll till förbanden förs alla diskuterade frågor ut i organisationen.
– Vissa frågor kan förbandschefen ta till sig och åtgärda på plats. Andra, större frågor, kan ta flera år att få igenom, sade Christer Svensson.

Tobias Gustafsson från 82. Insatspluton vid Göteborgs garnison är en av dem som såg fram emot de två dagarna.
– Vi har nog mer att säga till om än vad vi tror. Det ska bli spännande att vara med och påverka.

Vid årets värnpliktkonferens deltog endast värnpliktiga från Armén och Marinen, eftersom Flygvapnet har en annan utbildningsrytm.