Vaccinvägran grund för avsked

En NBG-soldat vid Södra Skånska Regementet (P 7) vägrade att låta sig vaccineras inför utlandstjänst. Förbandet valde då att lämna in en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN) för att pröva ärendet.

FPAN kom fram till att soldaten försatt sig i en situation som omöjliggör utlandstjänstgöring och att det därför finns grund för att skilja honom från hans tjänst.

Soldaten är dock sedan tidigare uppsagd med anledning av Nordic Battlegroups tidigarelagda avrustning och kommer därför inte att beröras av FPAN:s beslut.