Tchadstyrkan i beredskap

I onsdags uppgavs att beväpnade enheter kritiska till Tchads nuvarande regering hade gått in i östra Tchad. Den svenska Tchadstyrkan följer utvecklingen noggrant.

De beväpnade grupperna har uppgett att de vill störta Tchads president Idris Déby och säger sig avancera mot Tchads huvudstad N'Djamena. Uppgifterna kring oroligheterna i landet är i nuläget oklara och obekräftade. Inga hot mot EU:s fredsstyrka EUFOR har uttalats från någon av parterna.

Den svenska Tchadstyrkan avvaktar situationen på Camp Neptun i Abéché och Camp Thorleif i N'Djamena.
– Som en del av Eufor har vi vidtagit nödvändiga beredskapsåtgärder. Vi följer samtidigt utvecklingen mycket noggrant för att kunna anpassa vårt agerande, säger Tchadstyrkans chef Peder Ohlsson.

Eufor är enligt det mandat som ligger till grund för missionen i Tchad opartiskt, och tar därför inte ställning i den pågående inhemska konflikten mellan rebellrörelserna och regeringssidan. Eufor uppgift är att skydda flyktingar, civila, humanitära organisationer och Eufor anläggningar.
– All personal i TD01 mår bra, säger Peder Ohlsson.

Just nu pågår anhörigträffar i Sverige. Inbjudan har sedan tidigare skickats ut till de berörda.