Specialförbandsutredningen presenteras

Med anledning av de frågor som väcktes under vårens mediebevakning av  specialförbanden tillsatte ÖB en utredning kring kulturen, ledarskapet och sekretessen inom förbanden. Generallöjtnant Anders Lindström har ansvarat för utredningen, ett arbete som nu är redo att presenteras.

Tid: Fredag, 27 juni, klockan 13.30
Plats: Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm

I utedningen besvaras påståenden om prostitutionsbesök, rasism och rivalitet. Dessutom ges information kring förbandens uppbyggnad och verksamhet som tidigare inte varit känd för allmänheten.

Anders Lindström kommer att redovisa resultatet samt svara på frågor. Rapporten är helt öppen och kommer att finnas att tillgå på plats.

För att underlätta inpassering, anmäl dig med personnummer på telefonnummer 08-788 8888.