Skjutolycka utan skador ombord på HMS Arholma

Idag klockan 10.43 på förmiddagen inträffade en skjutolycka ombord på HMS Arholma. Ingen person kom till skada i samband med olyckan.

Granaten, som var den 42:a granaten i ordningen, var en 40mm spårljusspränggranat som redan efter cirka 4 meters färd från eldrörets mynning detonerade över fartygets förskepp. Inga personskador uppstod i samband med detonationen och de materiella skador som uppstått äventyrar inte sjösäkerheten för fartyget.

Granaten avlossades i samband med en teknisk kontrollskjutning av fartygets 40 mm pjäs. Skjutningen var en flackbaneskjutning mot sjömål och den genomfördes i ett avlyst område utanför Nåttarö i Stockholms södra skärgård.

En direktanmälan till VB Försvarsmakten är genomförd och därmed informeras även övriga förband i Försvarsmakten som använder samma ammunitionstyp om vilket partinummer av ammunition som använts i syfte att minimera risken för liknande olyckor på annan plats.

I väntan på utredningsresultatet beläggs samtliga marina pjäser modell 40/48  tillsvidare med skjutförbud.

Fartygschefen på HMS Arholma, örlogskapten Anders Bäckström, meddelar att läget ombord är under kontroll.
– Vi har haft en genomgång av händelsen med den personal som funnits med ombord, berättar Anders Bäckström. Alla mår bra och vi kan redan nu göra troligt att olyckan varken berott på felaktigt handhavande eller defekt pjäs.

Fartyget förtöjer under eftermiddagen på Berga efter de senaste två dagarnas utbildningskontroll till sjöss och verksamheten löper på enligt plan.