Sista dagen i beredskap

Måndagen var den sista dagen i beredskap för Nordic Battlegroup 2008 och slutet för ett intensivt halvår. Ett halvår då soldaterna och officerarna varit beredda att inom tio dagar åka vart som helst inom en radie av 600 mil från Bryssel är till ända.I lördags tackades de sista enheterna, förlagda i Boden, för sin insats.

Menige Patrik Vilidu var den sista soldaten ur Nordic Battlegroup som blev avtackad av chefen Karl Engelbrektson Foto: David Gernes/NBG Combat Camera

Chefen för Nordic Battlegroup Karl Engelbrektson har rest runt och personligen tackat var och en av de 2 850 soldaterna som ingår i stridsgruppen. Sist ut var Patrik Vilidu, som tillhör trosskompaniet på 41. Rapid Reaction Battalion:
– Hans handslag var fortfarande fast, det märktes inte att han skakat hand med nästan tretusen soldater före mig, konstaterar han efter ceremonin.
Totalt har tretton avtackningsceremonier genomförts i de fem deltagande länderna Sverige, Norge, Finland, Estland och Irland.
– Det har varit viktigt för mig att personligen få tacka alla soldaterna för deras insatser, säger Karl Engelbrektson.
Nu återstår en enda ceremoni på Ledningsregementet i Enköping den första juli:
– Då lämnar jag över fanan till min efterträdare, Stefan Andersson som ska leda arbetet inför nästa gång Sverige ansvarar för en av EU:s stridsgrupper under första halvåret 2011.