Samövning ger stora vinster

Under mer än en vecka samövade Livgardet med Ledningsregementet. Kadetter fick truppföra och soldater fick specialistutbildning.– Att förband samövar är en win-winsituation, säger löjtnant Adam Stålsmeden.

Att lära sig all teknik, ha koll på alla sambandsnät och all materiel tillhör svårigheterna när man för första gången genomför en övning som på riktigt, tycker Rehbinder och Lindgren. Foto: Katja Öberg

Under åtta dagar har 20 kadetter från Ledningsskolan vid Ledningsregementet övat tillsammans med en bataljonsledningspluton från Livgardet. Den geografiska närheten innebär att förbanden lätt kan samarbeta och samverka.
Övningen startade måndagen den 2 juni och det var första gången som ledningsplutonen med 28 soldater var ute i skogen för att testa sina kunskaper. Tidigare hade man enbart övat inomhus i klassrum.

Behövde bli utbildade
– Kadetterna behövde trupputbildningstillfälle och vi behövde bli utbildade. Det är en win-winsituation, säger löjtnant Adam Stålsmeden på ledningspluton.
Vad säger soldaterna om att ha nya befäl?
– Det är en del av deras vardag. De har många befäl som är inblandade i deras utbildning. De moment de har haft nu under veckan har varit bra, säger han.

Soldaterna har tidigare haft sambandsutbildning och lärt sig prata i radio på rätt sätt. Nu fick de även lära sig hur stabsarbetet i stort ska fungera, till exempel hur man plastar in kartor. Inte minst lärde de sig allt arbete runtomkring och att bygga upp en stabsarbetsplats med ledningar och så vidare. Därför har soldaterna fått öva omgruppering, där de tar ner arbetsplatsen för att sen bygga upp den igen på en annan plats.
– Vi ska kunna omgruppera på mindre än en timme så det gäller att man lastar all utrustning i rätt ordning, berättar kadett Erik Steinum.

Papper och pennor
Övningen i Enköping avslutades under tisdagen. Tillbaka på Livgardet fortsatte övningen för att testa hela ledningskedjan.
– Det är första gången vi övar mer på riktigt. Det svåraste är att hålla koll på allt. Det är så mycket prylar: papper, pennor, nät, lådor. Allt ska finnas och man får inte glömma något, säger Paulina Rehbinder, stabsgruppchef.

Linus Lindgren, stabsbiträde, sitter intill och antecknar för fullt. På nätet ges information om vilka enheter som ska göra vad. Liknande information kommer med jämna mellanrum.
– Det svåraste är att hänga med på alla siffror och få det rätt, säger han.
Det tar tid att öva upp ett bra stabsarbete men det verkar börja bra. Disponenten för livkompaniet, major Mikael Wendt läser Lindgrens anteckningar och förstår precis vad som har sagts.