Öppet hus på fartyg på nationaldagen

Den 6 juni kommer sex fartyg ur Fjärde sjöstridsflottiljen att vara förtöjda i centrala Stockholm. Mellan klockan 11 och 15 är allmänheten välkommen att gå ombord.

Sex av flottans fartyg är öppna för allmänheten under nationaldagsfirandet i Stockholm. Foto: Patrik Östlund

Minröjningsfartygen HMS Landsort, HMS Arholma och HMS Spårö förtöjer tillsammans med stöd- och ledningsfartyget HMS Visborg på kajplats 106 på Skeppsbron i Gamla stan under torsdag eftermiddag den 5 juni. Samma dag kommer korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall att förtöja på Stadsgårdskajen.

Fartygen kommer att ligga kvar fram till måndagen den 9 juni då de åter kastar loss för fortsatt övningserksamhet till sjöss med årets värnpliktsbesättning.

Programmet den 6 juni omfattar:

  • "Öppet hus" eller Open Ship – ett tillfälle för allmänheten att komma ombord på däck på ett svenskt örlogsfartyg, möta vår personal och där lära sig mer om livet i flottan.
  • Information om värnplikten, de nya aspirantutbildningarna och officersutbildningarna genom Försvarsmaktens rekryteringscentrum. Kom till vårt tält som står på kajen intill HMS Visborg.
  • Bandet Thistle Pipe Band förgyller dagen genom att vid ett par tillfällen genomföra kortare konserter.