Omedelbar evakuering efter åtta år

Tio värnpliktiga informationssoldater evakueras nu från sina logement i Näsby allé i Täby. Efter flera år av påtryckningar konstaterar nu fastighetsägaren Vasakronan att det finns fuktskador som kan vara hälsovådliga.

I flera år har informationssoldaterna som tjänstgör på tidningen Värnpliktsnytt påtalat att det luktar mögel i logementsbyggnaden. Flera personer har upplevt problem med hälsan när de vistats i lokalerna.
– Det är skamligt att det har tagit så lång tid att komma fram till detta, säger Ulrika Häggroth, Värnpliktsnytts chefredaktör.

Värnpliktsnytt och värnpliktsrådet har sedan år 2000 uppmärksammat de undermåliga lokalerna och krävt åtgärder. I en rapport från 2005 får informationssoldaternas boendesituation hård kritik och Värnpliktsrådet skriver att "Det är ren skandal att man behandlar människor på detta vis. Försvarsmakten som myndighet borde skämmas ögonen ur sig".

Utbildningsåret 2006/2007 fick Ledningsregementet ansvaret för informationssoldaterna som tidigare tillhört Livgardet. I november 2007 besökte LedR:s stabschef överstelöjtnant Fredrik Wiebe soldaternas bostad. Han beskriver i sin rapport att "vi befann oss i förläggningen i drygt en timme och jag personligen fick känningar i slemhinnorna". När regementets skyddsombud i juni 2008 fick besked om att Vasakronans senaste mätning visat på förekomst av fukt under golvet valde han att omedelbart evakuera byggnaden.

Vasakronan, som hyr ut lokalerna till Försvarsmakten, låter meddela att de känt till problemen under några år och att de jobbat med olika mätningar för att fastställa orsakerna till den dåliga lukten och de värnpliktigas hälsoproblem.
– Förhoppningen är att vi ska hitta någon som kan åtgärda problemet under sommaren genom att öppna upp golvet och torka ur med hjälp av fläktar, säger Bo Åhlström på Vasakronan.
Tills vidare kommer soldaterna att få bo i Pliktverkets lokaler.