Nedlagd förundersökning om misstänkt spioneri

Åklagaren lägger ner förundersökningen mot den officer som misstänks ha överlämnat hemlig information till en serbisk tolk. Det finns inga bevis för att något brott mot rikets säkerhet begåtts, skriver åklagaren i sitt beslut.

Förundersökningen inleddes i maj förra året sedan misstankar uppstått om att officeren hade överlämnat hemlig information till en tolk som officeren haft ett förhållande med under tjänstgöring i utlandsstyrkan.

Officeren har delgavs misstanke om spioneri, alternativt obehörig befattning med hemlig uppgift. Officeren har förnekat brott. Natos säkerhetskontor har analyserat information som påträffats på ett datamedium hos den serbiske tolken.

Varken genom förhör eller genom analysen av informationen på datamediet har det framkommit något som visar att officeren har överlämnat den menbedömda informationen eller några uppgifter överhuvudtaget som kan vara av betydelse för Sveriges, Natos eller Kfor:s säkerhet, enligt åklagaren.

Försvarsmakten har belagt officeren med vissa restriktioner. Restriktionerna kommer att kvarstå till dess att ärendet avgjorts av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.