Multinationella Enköping

Efter sex månader på ledningsregementet i Enköping konstaterar estniska NBG-soldaten Ruth Tiik:– Enköping är betydligt mer multinationellt än Estland.

Under ett drygt halvår i Sverige har de estniska soldaterna mestadels löst skarpa uppgifter. Nu är plutonen tillbaka i Estland. Foto: Jesper Tengroth/NBG Combat Camera

Estlands bidrag till Nordic Battlegroup är i första hand en vaktpluton som tillhör högkvarterskompaniet i Enköping och under ett drygt halvår i Sverige har de 36 soldaterna mestadels löst skarpa uppgifter. De har bevakat personal och materiel under övningar, men också utbildats. Sedan en tid tillbaka är plutonen hemma i Estland igen.

När Ruth Tiik nu på kaserngården på regementet i Paldiski ser tillbaka på tiden i Sverige är det minnena mest ljusa. Som det där med multinationaliteten.
– Sverige har kommit betydligt längre än Estland. Det märktes både bland soldaterna på regementet men också ute på stan. Det är betydligt fler nationaliteter där än i Estland. Och alla människor är dessutom så vänliga och hjälpsamma. Det är faktiskt ett av de starkaste minnena som jag ska ta med mig i framtiden.

Just den här dagen har Ruth Tiik och hennes kollegor besök av sin svenske kompanichef Mikael Holmgren. Han är mycket nöjd med vad hans estniska soldater uträttat:
– De visar prov på en envishet och trofasthet mot uppgiften – oavsett om den tar två timmar eller två dygn. Det är imponerande, säger han.