Ledningsregementet anmäler anställd

Chefen för Ledningsregementet i Enköping, överste Lena Hallin, har lämnat in ett underlag till personalansvarsnämnden avseende en anställd som dömts av tingsrätten för misshandel. Händelsen som domen gäller skedde under den anställdes fritid.

– Jag har fortsatt förtroende för den anställde men vill att nämnden tar ställning till om denne kan vara fortsatt anställd i Försvarsmakten mot bakgrund av det brott personen dömts för.

Den anställde har överklagat tingsrättens dom.