Klart för uniform i Prideparaden

Försvarsmakten har beslutat om en ny riktlinje – ett förtydligande avseende tolkningen av Försvarsmaktens uniformsreglemente. Denna riktlinje ger personalen möjlighet att bära uniform i prideparader. Riktlinjen förtydligar det faktum att Försvarsmakten inte ser prideparader som en politiska demonstrationer, vilket tidigare varit skälet till att inte få bära uniform.

Bakgrunden är att de reglementen som reglerar uniformsbärandet (UniR FM och Svensk Soldat 2005) förbjuder bärande av uniform i samband med och under politiska manifestationer.

– Detta besked visar hur långt Försvarsmakten har kommit i sitt mångfalds- och antidiskrimineringsarbete. Nu har vi möjlighet att ta täten internationellt och visa upp hela Försvarsmakt med samtliga vapengrenar, värnpliktiga och yrkeskategorier representerade i Pride, och vara ett föregångsland i HBT-sammanhang, säger Petra Jäppinen som är Försvarsmaktens HBT-handläggare.

Europride pågår 25 juli till 3 augusti. Paraden sker lördagen den 2 augusti.

Försvarsmakten kommer att närvara med ett eget informationstält i Prideparken. I tältet kommer även föreningen HoF (Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret), Pliktverket, Värnpliktsrådet, Försvarshögskolan samt Officersförbundet att vara representerade med personal. Försvarsmakten kommer även att hålla ett seminarium på Armémuseum onsdagen den 30 juli kl 13.00 . Seminariet kommer att redogöra för ett antal HBT-personers upplevelser under deras tid i utlandstjänst.