Kadett avskild från officersutbildning

Chefen för Militärhögskolan Halmstad har beslutat att avskilja en kadett från yrkesofficersutbildningen.

Anledningen är att kadetten har bedömts vara olämplig som officer.
Det innebär att kadetten måste lämna utbildningen så fort beslutet vunnit laga kraft. Personen har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Bakgrunden till beslutet är en samlad bedömning av flera händelser och tidigare disciplinärenden. Ett av dem var en misstänkt misshandel mot en civil besökare vid en fest i skolans lokaler i mitten av juni. Den händelsen har polisanmälts av Militärhögskolan.

Kadetten tillhör amfibieregementet och har gått sitt andra utbildningsår på yrkesofficersprogrammet vid Militärhögskolan i Halmstad.