Irland blickar mot battlegroup 2011

Nästa gång Sverige ansvarar för en av EU:s stridsgrupper är 2011.– Då har jag gått i pension, säger generalmajor Pat O'Sullivan, insatschef och ställföreträdande chef i den irländska Försvarsmakten och skrattar. Men förhoppningsvis ser vi ett irländskt bidrag.

Chefen för Nordic Battlegroup, Karl Engelbrektson tillsammans med Pat O´Sullivan, ställföreträdande försvarschef i Irland. Foto: Alexander Karlsson/NBG Combat Camera

Generalmajor Pat O'Sullivan har precis tagit emot chefen för Nordic Battlegroup, Karl Engelbrektson, på sitt kontor i Dublin:
– Jag sa ”well done” till honom. Jag har varit imponerad av hans professionalism och ledarskap ända från början, säger Pat O'Sullivan.

Irlands bidrag till NBG har varit stabsofficerare och en 78 personer stor IEDD-enhet som sysslar med att ta hand om exempelvis hemmagjorda bomber. Just nu funderar man alltså på vad man kan ställa upp med 2011:
– Jag hoppas att Irland kan komma med ett bra erbjudande för hela arbetet med NBG har varit väldigt fördelaktigt för den irländska Försvarsmakten, bland annat sett ut ett övningsperspektiv. Dessutom har det nära samarbetet med de andra deltagande länderna varit nyttigt.

Och även om Karl Engelbrektson inte kommer att vara chef för stridsgruppen 2011 så välkomnar han ett irländskt deltagande:
– Utifrån de erfarenheter jag har från det irländska bidraget till NBG 2008 så hoppas jag verkligen att de kommer igen. Irländarna har varit väldigt professionella.
En av Karl Engelbrektsons bästa minnen är när den irländska IEDD-enheten deltog i NBG:s slutövning i Luleå och Jokkmokk i november förra året:
– Trots snö, kyla och avsaknad av egentlig vinterutbildning löste de sina uppgifter. Sån't imponerar.