Inga statliga pengar vid Livgardets representation

Stiftelsen Stockholms fasta försvar är en helt privat stiftelse och har inget ekonomiskt stöd med statliga pengar. Medlen används för att stärka försvarsviljan och försvaret i Stockholm. Stiftelsen kontrolleras också av länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län.

Tidningen Expressen rapporterade i helgen att chefen för Livgardet, överste Svante Borg, ska ha använt pengar från stiftelsen på ett oriktigt sätt. Tidningen antyder också att Svante Borg försökt kringgå Försvarsmaktens bestämmelser för intern representation.

– Det är en allvarlig anklagelse. Jag ställer till hundra procent upp på de regler som finns i Försvarsmakten. Pengar som Livgardet tilldelats från stiftelsen har använts i enlighet med både Försvarsmaktens bestämmelser och stiftelsens stadgar. Jag vill vara tydlig med att inga statliga medel har använts till intern representation, säger Svante Borg.

Redan innan Expressen skrev om stiftelsen Stockholms fasta försvar beslutade Högkvarterets juridiska stab att titta närmare på ett flertal olika stiftelser.
– Men att vi nu tittar på dem innebär inte att det finns någon misstanke om oegentligheter, säger Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg.