Hon är första militära HBT-handläggaren

Det finns fortfarande mycket att göra för att det ska bli lättare för homo- bi- och transpersoner inom försvaret att vara öppna och bli respekterade. Petra Jäppinen är Försvarsmaktens nya HBT-handläggare och som sådan också den första HBT-handläggaren i världen för en militär organisation.

Petra Jäppinen är den första HBT-handläggaren för en militär organisation. Jargong och attityder är bland det viktigaste att arbeta med, menar hon. Foto: Anders Sjödén

När Krister Fahlstedt genomförde en undersökning 2003 ansåg sju av tio homo- bi- och transpersoner att de inte kunde vara öppna med sin läggning. I samhället i övrigt var siffrorna de omvända. Försvarsmakten har de senaste åren arbetat med att förbättra klimatet för de anställda bland annat genom projekten Fritt fram och Normgivande mångfald.

Petra Jäppinen tillträdde sin tjänst i maj. Hon bodde tidigare i Dublin sju år och arbetade på ett HBT-center som utvecklingssamordnare och har nu tagit med sig sina erfarenheter till Försvarsmakten.
– Jag tycker att det är väldigt positivt att det har gjorts en hel del i försvaret för att förbättra situationen, men jag tror att det fortfarande finns mycket att göra. Situationen varierar också mycket mellan förbanden.

En av huvuduppgifterna är att ta fram en HBT-plan för Försvarsmakten och se till att den tillämpas. Just nu arbetar HBT-handläggaren tillsammans med handläggarna för andra diskrimineringsgrunder med att ta fram en gemensam likabehandlingsplan, i vilken HBT-planen kommer att ingå.
– Jag ska bland annat försöka komma med förslag på konkreta åtgärder för att HBT-planen ska efterlevas. Arbetet kommer också att innebära mycket kontakt med förbanden och att göra besök ute i landet. Jag ska i höst resa runt bland några av förbanden tillsammans med en av de andra diskrimineringshandläggarna , bland annat för att de ska veta vilka vi är. Annars finns en risk att vi försvinner i en så stor organisation.

Petra Jäppinen upplever att ett av de största problemen är kulturen i försvaret.
– Det är i mångt och mycket en machokultur, eller har i alla fall varit, och det har satt sina spår. Fortfarande är majoriteten av dem i väpnad tjänst män. Vi måste förändra attityder och jargong i det dagliga livet. Många situationer som uppstår är inte illa menade, men vi måste få alla medarbetare att tänka på vad det är de egentligen säger.

De olika diskrimineringsgrunderna för olika grupper har en hel del gemensamt, men när det gäller HBT-frågor är jargong och attityder bland det viktigaste, menar hon.
– Försvarsmakten ska vara en arbetsplats som är öppen och välkomnande mot alla. Som homosexuell ska man kunna berätta för sina kollegor att man varit på bio med sin pojkvän och så vidare. Målet är en miljö där människor kan vara öppna med sin sexuella läggning om de vill. Valmöjligheten ska finnas, och det ska inte vara sensationellt. Det är inte bara en fråga om tolerans, utan också om att acceptera människor som de är.