Höjd beredskap på Tchadstyrka

De beväpnade rebellgrupperna säger sig avancera mot Tchads huvudstad N´Djamena. Enligt uppgift är de nu i höjd med staden Mongo. Det finns dock inga tecken på en offensiv i västlig riktning och inga hot har uttalats mot EU:s fredsstyrka Eufor. Men svenska Tchadstyrkan på Camp Thorleif har höjt sin beredskap.

På Camp Neptun i Abéché är läget lugnare och där råder endast grundberedskap. De svenska soldaterna har just nu till uppgift att bevaka flygplatsen.
– Som en del i Eufor har vi vidtagit nödvändiga beredskapsåtgärder. Vi följer samtidigt utvecklingen mycket noga för att anpassa vårt agerande, säger Tchadstyrkans chef Peder Ohlsson.

Eufor är enligt det mandat som ligger till grund för missionen i Tchad opartiskt, och tar därför inte ställning i den pågående inhemska konflikten mellan rebellrörelserna och regeringssidan. Eufors uppgift är att skydda flyktingar, civila, humanitära organisationer och Eufors anläggningar.