Hemliga uppgifter lagrades öppet

En överstelöjtnant på Försvarsmaktens högkvarter bröt mot gällande bestämmelser när han i höstas lagrade hemlig information på nätservrar som var avsedda för offentlig information.

Händelsen uppdagades vid en säkerhetskontroll då två hemliga filer hittades bland den offentliga informationen.

Personalansvarsnämnden, FPAN, som nu utrett det inträffade konstaterar att överstelöjtnanten har gjort sig skyldig till en tjänsteförseelse, men även att förfarandet uppenbart var ett misstag. Ärendet avskrivs därför och ingen disciplinpåföljd kommer att utdelas.