Försvarsberedningen överlämnade rapport

I dag överlämnade Försvarsberedningen rapporten "Försvar i användning" till försvarsminister Sten Tolgfors. Det övergripande syftet med Försvarsberedningens förslag är att skapa ett mer användbart försvar med ökad operativ effekt.

Detta ska enligt rapporten skapas genom omfördelning av resurser från stöd och förvaltningsverksamhet inom Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter till den operativa verksamheten.

– Försvarsberedningen bekräftar i varje enskild del den förnyelselinje regeringen driver i försvarspolitiken, uttryckt i tal och artiklar från Sälenmötet och framåt. Den bekräftar också att 2008 kan bli ett år då den största förnyelsen av försvarspolitiken på ett decennium äger rum, säger försvarsminister Sten Tolgfors i en kommentar.

Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och riksdagens samtliga partier i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

» Läs mer på Regeringskansliets webbplats