"Fler anställda yrkesmusiker"

Färre musikkårer men med fler anställda yrkesmusiker, mer modulärt uppbyggda och därmed mer flexibla. Det är vad Försvarsmusikcentrum föreslår som framtida organisation. En första remissutgåva lämnas i dag ut internt.

I samband med ekonomiska besparingar tvingas alla förband se över sin verksamhet.
Direktivet till Försvarsmusikcentrum, FöMusC, från försvarsledningen var tydligt: utred hur framtidens militärmusik ska vara organiserad, utan Marinens musikkår. Försvarsmaktens behov ska vara styrande och den statsceremoniella tjänsten ska gå före externa spelningar.

Försvarsmusikcentrum ger i dag ut en första remissutgåva internt.
– Med tanke på att det var så kort om tid var jag tvungen att hålla det i en liten grupp först. Nu finns det tid att diskutera inför hösten. Alla ska få vara med i processen, säger Per-Erik Laksjö, chef för FöMusC.

Precis som i övriga Försvarsmakten föreslås ett minskat antal värnpliktiga. Det har fyra orsaker: antalet sökande till musikkårerna har minskat drastiskt, kvaliteten blir högre med yrkesmusiker, man kan bygga en mer flexibel organisation med mindre musikgrupper med yrkesmusiker, och värnpliktiga kan inte skickas utomlands till Försvarsmaktens internationella insatser.

Den stora förändringen rör Arméns trumkår. FöMusC föreslår att omorganisera trumkåren, som idag helt består av värnpliktiga, till att mestadels bestå av yrkesmusiker. På så sätt kan trumkåren lösa alla uppgifter som krävs, vilket de inte kan i dag.
Utredarna bedömer att FöMusC, med tre fasta musikkårer, kan lösa ut fler spelningar jämfört med dagens fem enheter.
– Samtliga musikkårer är modulärt uppbyggda vilket innebär att flera enheter inom kårerna är parallellt spelbara. Dessutom kan exempelvis samtliga yrkesmusiker bilda en stor stabsmusikkår samtidigt som övriga bildar en paradmusikkår, står det.

Den nationella spridningen av militärmusik betonas. De tre heltidsmusikkårerna (Arméns musikkår, Arméns trumkår och Livgardets dragonmusikkår) ska baseras i Stockholm. Det är där den absoluta huvuddelen av statsceremoniella uppdrag finns och kårerna blir snabbt gripbara. Huvuddelen av övriga nationella uppdrag föreslås lösas av hemvärns- och frivilliga musikkårer. De bör organiseras under FöMusC men ska, vad utredningen föreslås, ledas av frivilliga garnisonsmusikkårer. FöMusC står för utbildning och kvalitetskontroll.

En av de stora frågorna i utredningen gäller framtidens personalförsörjningssystem. Både vad gäller rekrytering och kompetensutveckling. För att civilanställd personal ska kunna verka i insatsorganisationen måste de fortbildas i och kvalitetssäkra sina militära kunskaper. Man vill även samarbeta med Kungliga musikhögskolan och Sveriges orkesterförbund. "FöMusC ska bli ett utbildningscentrum för militärmusik. Förhoppningen är att utbildningen ska bli ett attraktivt alternativ till dagens civila utbildningar och locka till sig de bästa sökande", står det.
– Det viktiga är nu att hela organisationen, även hemvärnsmusikkårerna, tillsammans fortsätter arbetet med att skapa en så optimal musikorganisation som möjligt, i syfte att möta framtidens utmaningar, säger Per-Erik Laksjö.