En soldat är en soldat är en...

En soldat är en soldat är en...  en riktig militär, kan han vara homosexuell? Kvinnor blir väl ändå inga bra soldater? Är det uniformen som gör mannen, kvinnan eller soldaten? Dessa frågor ,bland andra, tas upp i Armémuseums nya utställning, En soldat är en soldat är en soldat är en soldat.

Kan en riktig soldat vara homosexuell? Det är en av frågorna som Armémuseum ställer i en ny utställning. Foto: Mathias Nero

Synen på kön och sexualitet är inte en gång för alla given. Den ändras över tid och med samhällets utveckling. Just denna föränderlighet vill Armémuseum sätta fingret på i den nya utställningen. Den vill undersöka vilka synsätt som har uppmuntrats respektive bekämpats i den svenska arméns historia. Vems historia berättas och vems historia tigs ihjäl?

Titeln En soldat är en soldat är en soldat är en soldat travesterar författarinnan Gertrude Steins fras Rose is a rose is a rose is a rose. Upprepningen är ett försök att rensa bort lager av påklistrade betydelser för att komma fram till själva kärnan.

– Det är ett initiativ och ett beslut som museiledningen har all anledning av att vara stolta över. Utställningen tar sitt tidsmässiga avstamp i sent 1800-tal. Den rymmer därför bilder, berättelser och reflektioner som spänner långt bortom det senaste decenniets upplysningsverksamhet. Det är nyttigt, det är viktigt och det är bra, säger Krister Fahlstedt från Försvarsmakten som invigde utställningen.

» Läs mer på www.armemuseum.se