NBG – en milstolpe för helikopterflottiljen

I en hangar i Luleå står två stora helikopter 10 uppställda. På den ena av dem arbetar några tekniker med att serva en vinsch. Den andra används som en mäktig fond för gruppfotografering av personalen vid NBG:s helikopterenhet.   – Numera handlar det inte om svenska helikoptrar ska sättas in utomlands utom om när. Arbetet med NBG har fått oss att tänka på ett helt nytt sätt, säger Magnus Carlsson, ställföreträdande chef för helikopterenheten i Nordic Battlegroup.

NBG övar Medevac med helikopter 10 under en övning i Skövde i februari. Foto: Sergeant Alexander Karlsson/NBG Combat Camera

Under tiden Magnus Carlsson och hans kollegor arbetet i Nordic Battlegroup har de bland annat varit med att ta fram ett koncept för hur soldaterna i NBG ska undsättas om de råkar illa ut under en operation i ett insatsområde, så kallad Personal Recovery. Konceptet har tidigare enbart funnits inom flygvapnet men inte i Försvarsmakten som helhet.

– Vi kan ju alla flyga helikopter men nu har vi dessutom fått möjligheten att öva upp våra kunskaper inte bara mot flyget utan även i nära samverkan med arméförband, säger han.
Kunskaper och erfarenheter Magnus Carlsson och kollegor kan komma att få nytta av i Afghanistan inom en relativt snar framtid. Försvarsdepartementet gav för en tid sedan Försvarsmakten i uppdrag att inleda planering och förberedelser för att Sverige ska kunna bidra med en helikopterenhet till den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ISAF.

– Man kan absolut säga att NBG varit en milstolpe för Helikopterflottiljen och en viktig förutsättning för att vi ska kunna genomföra uppdraget i Afghanistan. Vi hoppas, om det blir en insats, att kunna rekrytera en hel del av personalen från helikopterenheten i Nordic Battlegroup till Afghanistan, säger Magnus Carlsson.