De ska leda den svenska fortsättningsstyrkan

Den svenska Tchadstyrkan har i veckan haft besök av fortsättningsstyrkans kontingentschef Patrik Gardesten med stabschef Jacob Michaelsson.– Jag kan inte med ord beskriva hur viktigt och nyttigt det varit att vara här på rekognoseringsbesök, säger överstelöjtnant Gardesten.

Ledningen för den styrka som ska ta över efter nuvarande svenska styrka i Tchad har besökt missionen. Redan under första timmen i Abéché fick Jacob Michaelsson och Patrik Gardesten uppleva sandstorm och regnoväder. Foto: Mats Laggar/TD01

Den 8 augusti avslutas de sista kontrakten för nuvarande TD01. Redan den 11 juli lämnar delar av förbandet Tchad. Ansvaret för att avsluta missionen i Tchad och återta all utrustning tillbaka hem till Sverige under hösten har Patrik Gardesten och stabschef Jacob Michaelsson. De ska leda den svenska fortsättningsstyrkan, TD01F.

– Huvudsyftet med denna rekresa är att uppleva hur det är här i verkligheten. Det är en sak att planera vid skrivbordet hemma i Sverige. En helt annan att uppleva och se verkligheten i Tchad. Jag har träffat nuvarande chefen och diskuterat detaljer. Vad vi ska tänka på och vilka erfarenheter nuvarande styrka gjort. Det har varit mycket giovande, säger Gardesten.

Han är nöjd med de konkreta resultaten av resan.
– Nu har vi en gemensam samsyn på hur deployeringen av missionen ska gå till. Vi är också överrens om hur överlämningen ska gå till. Det är inte helt lätta saker. Vi, jag, ska reorganisera ett nytt förband, bestående av veteraner från gamla Tchadstyrkan och nya "rookies" från Sverige, säger han.

Han har också imponerats av nyvarande styrka.
– Förbandet präglas av en stark framåtanda. Alla är uppgiftslojala och vill mycket. Sedan kan man i efterhand dra slutsatser om hur mycket materiel som framtida missioner ska ta med sig. Men det säger jag, som ansvarar för att ta hem grejerna, säger han.

Gardesten och Michaelsson fick även uppleva missionens värsta oväder under sitt besök i Tchad – sandstorm och regnoväder inom loppet av en timme i Abéché.
– Och det var faktiskt mycket bra för oss. Det blir vi som får leva med liknande väder under vår tid här. Vi fick med oss mycket erfarenhet på det, säger han.
– Vår målbild har klarnat i Tchad. De erfarenheter vi nu fått ska vi ta med oss hem och informera vidare till de som ska ingå i  den nya Tchadstyrkan, säger Jacob Michaelsson.